Cennik

Koszt miesięcznego pobytu dziecka w Żłobku wynosi 1870 zł.

Przy podpisaniu umowy pobierana jest jednorazowa opłata wpisowa w wysokości 500 zł. Wpisowe jest bezzwrotne.

Od czesnego odliczana jest dotacja z Gminy Miejskiej Kraków. Planowany okres trwania dofinansowania z UMK od 01.01-31.12.2023

Dotacja (dofinansowanie) wynosi 3,50 zł. za godzinę opieki nad dzieckiem. Zgodnie z podpisaną z Gminą Miejską Kraków umową zobowiązani jesteśmy do pomniejszania wysokości miesięcznych opłat ponoszonych przez rodziców lub opiekunów prawnych dziecka za objęcie opieką dziecka (tzw. „czesne”) o kwotę uzyskanej od Gminy dotacji wyliczoną według wzoru: ilość godzin zapewnienia opieki dziecku w danym miesiącu (liczona na podstawie zawartej z rodzicami lub opiekunami prawnymi umowy) x 3,50 zł.

Ewentualne uwagi dotyczące udzielanych dotacji należy kierować do Biura ds. Ochrony Zdrowia UMK, ul. Jana Dekerta 24, 30-703 Kraków tel.(12) 616-92-84, e-mail: bz.umk@um.krakow.pl.

 

MiesiącDotacja UMKWysokość czesnego po obniżeniu dotacji400 PlusWysokość czesnego po dofinansowaniu
I735965 zł400565 zł
II7001000 zł400600 zł
III805895 zł400495 zł
IV6651035 zł400635 zł
V735965 zł400565 zł
VI735965 zł400565 zł
VII735965 zł400565 zł
VIII770930 zł400530 zł
IX735965 zł400565 zł
X770930 zł400530 zł
XI735965 zł400565 zł
XII6651035 zł400635 zł