Kadra

Bezpośrednią opiekę nad dzieckiem sprawuje wykwalifikowana kadra – z wykształceniem pedagogicznym oraz medycznym.

Kadra odpowiedzialna jest za:

Zajęcia w ramach czesnego

W żłobku odbywają się codziennie zajęcia odpowiednio dostosowane do grup wiekowych:

  • ruchowe, mające na celu rozwój psychomotoryczny dziecka, które ćwiczy chodzenie i równowagę ciała za pomocą zabaw z elementami metody integracji sensorycznej; gimnastyka, zajęcia z  rytmiki,
  • plastyczno-technicznerozwijające między innymi zdolności manualne, wyobraźnię i przygotowujące do nauki pisania,
  • zajęcia w grupie i zajęcia indywidualne(czytanie bajek, nauka wierszyków i piosenek, zabawy konstrukcyjne, zgadywanki, układanki,  zabawy tematyczne,  zabawy słuchowe, zajęcia integracyjne ),
  • nauka samoobsługi i zasad bezpieczeństwa

W ofercie edukacyjnej posiadamy:

– Zajęcia z j. angielskiego,

– Zajęcia taneczne / Taniec

Zajęcia taneczne prowadzone są w formie bajkowej opowieści. Każde spotkanie to inna przygoda. Podczas zajęć nie ma miejsca na nudę! Praktykowany jest TANIEC POPRZEZ ZABAWĘ!

Celem zajęć jest zaszczepienie w Dzieciach pasji i miłości do tańca już od najmłodszych lat, a także oprócz nauki tańca, pomoc w kształtowaniu poczucia rytmu, postawy ciała,  pamięci, wyrobienie umiejętności koncentracji, dyscypliny. Wprowadzany program taneczno – rozwojowy to nie tylko dbałość o umiejętności taneczne oraz sprawność ruchową, ale również tworzenie idealnego środowiska, w którym dzieci pokonują własne słabości, nabywają kluczowe kompetencje oraz uczą się jak rozpoznawać własne emocje.

Zajęcia taneczno-rytmiczne prowadzone są przez instruktora, choreografa – Panią Monikę Lisak.

 

– zajęcia plastyczno-techniczne,

– zajęcia z sensoplastyki,

– zabawy z chustą animacyjną Klanza,

– zajęcia sensomotoryczne,

– zajęcia z logopedą,

 

Odbywają się także w naszej placówce imprezy okolicznościowe, przedstawienia i teatrzyki z wieloma atrakcjami dla dzieci.